top of page

Reglement

​REGLEMENT

 • Maximale aaneengesloten parkeerduur; 7 dagen.

 • Parkeertarief € 0,50 per kwartier of een deel daarvan.

 • Maximaal dagtarief € 5,00 tot 0:00 uur (middernacht).

 • Houd altijd uw toegangsbewijs bij u wanneer u de garage na parkeren van de auto verlaat.

 • Bij verlaten van de garage dient u het bij binnenkomst verkregen ticket of dezelfde betaalkaart als bij binnenkomst geregistreerd aan te bieden op de uitrit. Alleen dan kan het geldende parkeertarief worden berekend.

 • Wanneer u bij het uitrijden niet dezelfde betaalkaart als bij inrijden of het verkregen ticket kan tonen wordt € 20,00 parkeergeld in rekening gebracht.

 • Parkeren binnen de lijnen. 

 • Het betreden en/of gebruiken van de parkeergarage en de aanwezige trappen, noodtrappen en lift geschiedt op eigen risico.

 • De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan een auto of de zich daarop of daarin bevindende goederen.

 • De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een ongeval en de eventueel daaruit voorvloeiende schade aan voertuigen of lichamelijk letsel aan de bestuurder, diens mede-inzittende(n) en voetgangers.

 • De beheerder behoudt zich het recht voor openingstijden en tarieven te wijzigen. 

 • Via de loopdeur rechts naast het talud (Oosterweezenstraat 4) kunt u met bij binnenkomst getoonde betaalkaart  of verkregen ticket de garage 24 uur per dag betreden, om daarna met uw auto de garage te verlaten.

 • De voorrijkosten bij verloren kaart voor het openen van de garage na sluitingstijd bedragen € 30,00.

 • Op de toegang tot en het gebruik van de parkeergarage zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op www.parkeergaragedekwakel.nl.

 
bottom of page